Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka níže dáváte svůj výslovný souhlas správci osobních údajů:

název GOLDIM spol. s.r.o., IČ 471 17 885, se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C12537, aby zpracovával následující osobní údaje:

 

   1. identifikační informace (jméno, příjmení);
   2. kontaktní informace (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo);
   3. informace o používání výrobků a služeb, včetně informací obsažených ve vašich žádostech o výrobky a služby;
   4. informace z osobní, telefonické a elektronické komunikace;
   5. geolokalizační informace (informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte);

 

které správce získal přímo od vás nebo z veřejných zdrojů (registrů a jiných veřejných databází a evidencí a z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a) a od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zapracovávání vašich osobních údajů a se kterými spolupracujeme, k následujícím účelům:

 

   1. zasílání informací,
   2. zasílání obchodních sdělení,
   3. nabízení výrobků a služeb,

 

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání obchodního vztahu a 5 let po skončení tohoto vztahu. Pokud se nestanete naším zákazníkem, bude Váš souhlas platný po dobu 5 let od jeho udělení. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán.

 

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo vzít svůj souhlas kdykoli zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou o mě zpracovávány, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz mých osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.